hypotheek6Er zijn de laatste jaren vanuit de overheid flink wat zaken veranderd wat betreft het financieren van een eigen woning en daarom hebben we hieronder een kort overzicht gemaakt van de veranderingen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd en de veranderingen die ons de komende jaren staan te wachten.

 

 • Maximaal hypotheekbedrag wordt lager

  Er mag in 2013 een hypotheek worden afgesloten die maximaal 105 procent van de waarde van de woning bedraagt. Dit percentage zal in de komende jaren tot 2018 met 1 procent per jaar worden afgebouwd tot 100 procent.

 • Veranderingen hypotheekrenteaftrek

  De regels omtrent de hypotheekrenteaftrek zullen vanaf 2014 veranderen. Het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken zal met een half procentpunt per jaar dalen. Daarnaast kan er alleen nog gebruik worden gemaakt van hypotheekrenteaftrek wanneer de hypotheek binnen de looptijd volledig en annuïtair wordt afgelost.

 • Hogere belastingvrije schenkingen bij aankoop woning

  Er hoeft tijdelijk geen belasting te worden betaald over bedragen tot 100.000 euro die geschonken worden om een eigen woning aan te schaffen. Deze tijdelijke regeling is tot 1 januari 2015 van kracht.

 • Betere hypotheekvoorwaarden voor starters

  Starters op de arbeidsmarkt krijgen vanaf 1 januari 2013 betere hypotheekvoorwaarden wanneer zij op korte termijn een salarisverhoging kunnen verwachten.

 • Tijdelijke verhoging maximumbedrag Nationale Hypotheek Garantie

  Het maximale bedrag voor het kopen van een huis met de Nationale Hypotheek Garantie is tijdelijk verhoogd. De verhoging is op 2009 ingevoerd en wordt sinds 2012 stapsgewijs afgebouwd. Op dit moment is het maximale bedrag 290.000 euro en vanaf 1 juli 2014 zal het bedrag weer op het normale niveau van 265.000 euro zitten.

 • Kosten lening voor restschuld aftrekbaar

  Tot slot mogen vanaf 2013 de rente en kosten van een lening die is afgesloten voor de restschuld maximaal 10 jaar van de belasting worden afgetrokken. Deze regeling geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 zijn ontstaan.